Kurumsal Kimlik Kurumların İmajı Gibidir

Kurumsal Kimlik Kurumların İmajı Gibidir

23 Haziran 2018


 Kurumsal Kimlik Kurumların İmajı Gibidir

Kurumsal kimlik kuruluşların şirket içinde ve dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme şeklidir. Bir anlamda kurumların imajı gibidir. Firmalar uyguladıkları kurumsal strateji yöntemlerinin desteğiyle topluma kurumsal olduklarını anlatmaya çalışır. Kurumsal kimlik yaratılırken kurum içi ve dışı çalışmaların bir arada yürütülmesi gerekir. Bu konuda Ankara kurumsal kimlik desteği veren bir web ajansı ihtiyacınız olursa Nano Medya Ajans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kurumların kendini anlatmak istediği kişi ve kuruluşlara çizdiği imajın genelini kurumsal kimlik oluşturur. Kurumların profesyonelce kendilerini anlatması kurumsal kimliklerini kalıcı hale getirir. Kurumsal kimlik paketleri kurumların kendini ifade ettiği bir tasarım olarak hazırlanır. Kurumların pazarlama alanında çevreye yansımasını sağlayan kurumsal kimlik tasarımı çalışmasında kurum içi ve dışında bazı çalışmalar yapılır. Kurumun logosu, ofisi, çalışanların giyimi, kurumun antetli kağıtları, araç filosu kurumun imajını yansıtan çalışmalar kurumsal kimlik tasarımı içinde yer alır.

Kurumsal kimlik kurumların toplumdaki yerini, bıraktığı izi bir anlamda imzasını oluşturur. Bir kurumun kurumsal kimliği toplumda yerleştikten sonra bunun değişmesi oldukça zordur. Bu yüzden firmalar kurumsal kimlik çalışmasını titizlikle yapacak, en uygun tasarımları hazırlayacak ajanslardan destek almalıdır. Firmanın logo ve amblem tasarımlarına önem verilmeli ve bunların ilk bakışta kurumu yansıtmasına dikkat edilmelidir. Kurumsal kimlik fiyatları değerlendirmesinde de fiyattan çok en iyi faydayı sağlayacak çalışmalara öncelik verilmelidir.

Kurum içinde yapılan kurumsal kimlik çalışmaları

·         Firma amblemi tasarımı

·         Diplomat zarf tasarımı

·         Bloknot, dosya, cepli dosya tasarımı

·         Antetli kağıt tasarımı

·         Kurum içi yönlendirmeler

·         Haberleşme formlarının tasarımı

·         Firma içindeki davranış ve giyim kurallarının oluşturulması

·         Muhasebede kullanılacak fatura, irsaliye, makbuz gibi dokümanların tasarımı

·         Kurumsal kimlik kullanımı

·         Dijital materyallerin tasarımı

Kurum dışında yapılan kurumsal kimlik çalışmaları

·         Bina içinin ve dışının tasarımı

·         Araç filosu tasarımı

·         Kurumsal web sitesi tasarımı

·         Broşür, katalog vb tanıtım tasarımları

Kurumsal kimlik oluşturma süreçleri

·         Tasarım süreci zamanlaması

·         Hazırlanan tasarımların sunumu

·         Sunumdan sonra gereken düzeltmelerin yapılması

·         Tasarımların onaylanmasından sonra baskı ve uygulama aşaması

Başarılı kurumsal kimlik çalışması nasıl olur?

Kurumsal kimlik çalışmalarının başarısı için, kurumla ilgili olan her türlü verinin eksiksiz şekilde toplanması gerekir. Doğru ve başarılı bir çalışma için tasarımla ilgili anlayışın önemi büyüktür. Bu konuda destek alacağınız ajansın profesyonel bir yaklaşımla firmaya yardımcı olması gerekir. Bu doğrultuda yapılan kurumsal kimlik çalışmasının başarılı olmaması için bir neden de olmaz.

Kurumsal kimlik çalışmasında renk seçiminin önemi nedir?

Her firma belli bir geçmişe, farklı bir kültüre sahip olduğu gibi farklı bir hedefe odaklanmıştır. Bunların detaylı bir şekilde bilinmesi halinde kurumsal kimlik çalışması her yönüyle hedefe ulaşır. Firmanın içindeki kurumsal değerin zaten bir rengi vardır. Kurumsal kimlik için bu rengin ortaya çıkarılması gerekir. Doğru rengi seçmek firmayı en iyi şekilde yansıtacaktır. Firmanın vermek istediği mesaj hedef kitlesine en iyi şekilde ulaşacaktır.

Kurumsal kimlik çalışmasının firmaya sağladığı faydalar nelerdir?

Kurumsal kimliğin faydaları belirli bir sürede etkisini göstermeye başlar. Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması firma için geleceğe yapılmış bir yatırım olarak görülmelidir. Bu sayede firma kendini topluma en iyi şekilde anlatma olanağına kavuşur. Alanında diyalog kurmak istediği kişi ve kurumlara imajını yansıtan bir çalışma sayesinde firma daha ilerilere gitme imkanı elde eder. Başarılı kurumsal kimlik çalışması firmaya kalıcı sonuçlarla geri dönecektir.

Kurumsal kimlik çalışması için ajans seçimi nasıl olmalı?