TCK Zorunlu Site Yaptırma Yasası

TCK Zorunlu Site Yaptırma Yasası

25 Ağustos 2018


TCK Zorunlu Site Yaptırma Yasası

Tck zorunlu site yaptırma yasası, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenmektedir. 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren kanuna göre; bazı firmalara web sitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ticari firmaların faaliyetlerini, şirket bilgilerini, üretim, ticaret gibi faaliyetlerinin dijital platformda sunulması amacıyla sunulan bir kanundur.

 

TTK Site Yasası

 

Türk Ticaret Kanunu’nu; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile kamunun aydınlatılması amacıyla ticari firmalara zorunlu site yasası getirmiştir. Ankara web tasarım firması, kurumsal web tasarım hizmetleri ile yasalara uygun şekilde kurum ve kuruluşlara nitelikli platformlar oluşturuyor. Şirketlerin faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve aktivitelerin internet sitelerinden yayımlanması, eksiksiz şekilde sitelerin tasarlanması için kanun detayları belirtilmiştir.

Zorunlu Site Kapsamında Olan Kuruluşlar

 

Ankara SEO Ajansı kurumsal web hizmetleri ile TTK’ya göre zorunlu site yasası olan kuruluşlara profesyonel hizmet veriyor. Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerine web sitesi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şirketler arasında;

  • Anonim Şirketler
  • Limited Şirketler
  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Yer alırken, şahıs şirketlerine web sitesi zorunluluğu bulunmuyor. Sermaye şirketlerinin web sitelerinde olması gereken bilgiler ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Şirket sicil numarası
  • Ticari Unvan
  • İşletme Merkezi
  • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı
  • Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin isim bilgileri

Kurumsal Web Tasarımı