Veri Kayıt Sistemi (VERBİS) Nedir

Veri Kayıt Sistemi (VERBİS) Nedir

23 Aralık 2021


Veri Kayıt Sistemi : Bu gün pek çok işin yapılabilmesi için kişisel veriler ne yazık ki ikinci kişiler ile paylaşabilmektedir. Paylaşılan bu verilerin korunabilmesi ve herhangi bir veri açığı meydana gelmemesi için Kişisel Verilerin Korunması hakkında bir kanun bulunmaktadır.Bu kanun kısaca KVKK olarak isimlendirilmiştir. Kişisel veriler bu kanunla güvence altına alınmıştır.KKVK Nedir?Ülkemizde kişisel verilerin korunabilmesi ve gözetilmesi için düzenleme ve denetleme görevi olan bir kurum bulunmaktadır. 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olan bu kanun7 Nisan 2016 yılında 6698 sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.KKVK İle Ne Amaçlanır?
 • Özel hayatın gizliliğine riayet edilmesi
 • Verilerden sorumlu olanların yasal olarak sorumluluklarının ortaya konması
 • Verilerin kullanılması konusunda hukuki sınırlar çizilmesi
 • Kişilerin kanunda yer alan temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi
KKVK Kapsamında Olanlar Kimlerdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, söz konusu verileri kullanılan kişiler üzerinde geçerli olmaktadır. Ayrıca sadece verisi olan değil, bu verilerden yararlanan kişiler de kanun kapsamına alınmaktadır. Kanun tüzel kişileri içermemekte, yalnızca gerçek kişiler ile ilgilenmektedir.

Veri Kayıt Sistemi (VERBİS) Nedir?

Kişisel verilerin işlenmiş olduğu sistem VERBİS olarak isimlendirilmektedir. Veri sorumluları söz konusu olan bu verilerden sorumludur.Kişisel Veriler Nasıl İşlenir?Verilerin otomatik ya da manuel yöntemler ile depolanma, saklanma, düzenlenme, aktarılma ve devredilme faaliyetlerinin tümü kişisel verilerin işlenmesi manasını taşır.Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KKVK 10. Madde gereğince kişilerin aydınlatma yükümlülüğü hakkında bilgilendirilmesi şarttır. Kişilerin bu verilerin işleneceğine dair rızası bulunmalıdır. Ayrıca kendilerine yükümlülük konusunda bilgilendirme de yapılmalıdır.Kişisel Veriler Hangi Şartlarda İşlenir?KKVK usullerine göre bu veriler işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesinde firma ya da şahısların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır;
 • Verilerin işlenmesi esnasında kişisel hak ve özgürlüklerin zarar görmemesi
 • Verilerin işlenmesi ile ilgili şahıslardan rıza alınması
 • Aydınlatma yükümlülüğünün ihlal edilmemesi
 • Verilerin söz konusu süre dâhilinde muhafaza edilmesi
 • Verilerin işlenmesinin hukuka uygun olması
 • Verilerin meşru olan konular dâhilinde işlenmesi
E-Ticaret Sitelerinde KKVK HükümleriGünümüzde e-ticaret gelişmiş durumdadır. E- ticaret ile uğraşan firmalar isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, IP ve adres bilgileri gibi çeşitli bilgilere hakimdir.Tüm bu bilgilerin yanı sıra kişileri davranışları, site gezintileri, alışveriş konusundaki ihtiyaçları ile ilgili verilere erişmek de mümkündür.Kanunlar ile yapılan düzenlemeler kapsamında tüketici haklarının gözetilmesi hedeflenmektedir. E-ticaret yasası 2014 yılında yürürlüğe girmiş ve online olarak yapılan alışveriş işlemlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir.Elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller eş zamanlı olarak tüketicinin haklarını da gözetmektedir. Veri sorumlusu olan bu e-ticaret siteleri de KKVK ile ilgili maddelere riayet etmekle yükümlü olmaktadır.E-ticaret yasası kapsamında dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir;
 • E-ticaret ile uğraşan firmalar KKVK kurallarına uymak durumundadır.
 • Bu firmalar kişisel verileri amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
 • Tüketicinin rızası dâhilinde bu firmaların üçüncü şahıslar ile paylaşılmaması gerekir.
 • Firmalar kişisel verilerin güvenlik altına alınmasından ve muhafaza edilmesinden sorumludur.
E-Ticaret Yasası Nasıl Değişti?2014 yılında çıkarılan bu kanun ile birlikte online alışveriş hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede hem firmaların hem de siteden alışveriş yapacak olan tüketicilerin hakları kontrol altına alınmış olacaktır.
 • Verilerin güvenliği zorunlu olacak.
 • Ödeme yapılırken 3D secure adı verilen güvenlik önlemleri alındı.
 • Site ve tüketici arasındaki bilgi akışının güvenliği sağlandı.
 • Mesafeli satış sözleşmesi, cayma hakkı, gizlilik sözleşmesi vb. konularda tüketicilerin haklarına ağırlık verildi.
Cayma ve İade HaklarıTüketicilerin 14 gün iade hakları bulunmaktadır. Sürenin başlangıç tarihi ise ürünün tüketiciye ulaştığı gün olarak kabul edilmektedir.İletişim Bilgilerine Erişim HakkıFirmaların bilgilerine tüketiciler online olarak erişme hakkına sahiptir. Online alışverişin güvenli olabilmesi için marka, firma iletişim bilgileri ve açık adrese yer verilmelidir.Sipariş Sayfası Üzerinde Tutarın GörünmesiTüketici mal ya da hizmeti satın almadan önce sayfa üzerinde ücret, kargo tutarı, ek bedeller gibi pek çok veriyi görebilmelidir.Sipariş Verdikten Sonra Bilgilendirme YapılmasıSiparişin ulaşması ile birlikte tüketiciye bilgi verilmelidir.Mesafeli Satış SözleşmesiE-ticaret sitesi uzaktan pazarlamaya dayalı olduğu için hizmete dair unsurların tüketiciye aktarılması gerekir.Ön Bilgilendirme FormuFirmaların bu formları 3 yıl boyunca saklaması gerekir. Ödeme aşamasında tüketiciler bu formu okuyup onaylarlar.Sözleşmenin Onay sonrası Tüketiciye İletilmesiFaturalar başta olmak üzere çeşitli form ve sözleşmeler e-posta ile kullanıcıya gönderilmelidir.E-Fatura ZorunluluğuCirosu 5 milyon TL’yi geçen işletmelerde fatura zorunlu tutulmaktadır.Teslimatın Zamanında OlmasıTüketicilere verilmesi gereken bilgilerden bir tanesi de teslimat zamanıdır. Süre dışına çıkıldığında tüketicinin sözleşmenin feshini talep etme ve ödemeyi geri alma hakkı mevcuttur.E-Ticaret Sitelerinde Veri Güvenliği Neden Önemlidir?Veri güvenliği müşteri güvenliği açısından da önemlidir. Bir sitenin alt yapısında pek çok bilgi tutulmaktadır. Bu verilerin özellikle ödeme ve kişisel veriler olması halinde verilerin güvenliğinin sağlanması esastır.Bu güvenlik sağlanmadığında çeşitli ihlaller meydana gelebilir. E-ticaret sitesinde güvenli olması gereken bazı alanlar bulunmaktadır;
 • Mesafeli satış sözleşmesi
 • KVKK uygunluğu
 • Ödeme
 • Site güvenliği
 • Güvenli yazılımların kullanılması
 • Teslimat bilgilerinin güvenli olması
E-Ticaret Sitelerinde Güvenliği Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?Sitelerde güvenliği sağlamanın ilk yolu güvenli bir yazılım ile işe başlamak olacaktır.Güvenli bir e-ticaret sitesi oluşturulabilmesi için,
 • Müşteri ve çalışanlar konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
 • Güvenliğin çok katmanlı olarak sağlanması gerekir.
 • E-ticaret yazılımları güvenli olmalıdır.
 • Müşteri verilerinin ihlali önlenmelidir.
 • E-ticaret sitesine dışarıdan gelebilecek olan tehditlere karşı önlem alınmalıdır.